skip to Main Content

Foreldre på alle strenger – få musikken til å spille – Oppstart januar 2019

Kursholdere

Anne Katrine Brøndmo og Anne Larsen

Foreldretreningsprogrammet er basert på nevroaffektiv utviklingspsykologi og henvender seg til:

  • Helsesøstre, pedagoger og andre faggrupper som har kontakt med foreldre og som ønsker å støtte deres barn i å utvikle og forbedre grunnleggende ferdigheter og kontaktformer.
  • Profesjonelle, som til daglig arbeider med familiebehandling, kan bruke programmet som supplement til den mere dyptgående familiebehandling
  • Profesjonelle som arbeider med fosterfamilier

Foreldretreningsprogrammet retter seg mod foreldre, som ønsker å støtte deres barn i å utvikle og forbedre sine følelsesmessige- og sosiale kompetanser.

Et nevroaffektivt utviklingspsykologisk treningsprogram

Det nevroaffektive grunnlag betyr at treningsmaterialet er utviklet på bakgrunn av over 50 års forskning i sammenhengen mellom foreldre-barn-samspillet, hjernens utvikling, personlighetens utvikling og sosialisering.

Personlighets- og identitetsutvikling består av en musikalsk utvidelse av samspillkompetanser. Derfor kaller vi hver grunnleggende ferdighet en ”streng”, som man skal lære å spille på slik at man til slutt klarer å spille på alle kompetansestrengene.

Treningsprogrammet er strukturerte i tolv sesjoner, hvor en person (treneren) som er utdannet i foreldretreningsprogrammet gjennomgår og trener de kontaktferdigheter som man som foreldre skal møte barnet med. Treningen foregår i en foreldregruppe på ca. 6-8 foreldre.

Treningsmaterialet består av tolv korte filmer, én til hver sesjon. Filmene viser alminnelig samspill mellom foreldre og barn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. I tillegg er der en manual til treneren med teori og forslag til hva som kan trenes på, samt en bok til foreldrene hvor teorien forenkles og hvor der er plass til egne noter.

Innhold i foreldretreningsprogrammet

Foreldretreningsprogrammet er utviklet av psykolog Susan Hart, psykoterapeut Marianne Bentzen og familieterapeut Dorte Bærentzen. Det er organisert i samme rekkefølge som barnets normale utvikling, hvor tidlig utviklede sosiale og personlighetsmessige ferdigheter danner grunnlag for senere kompetanseutvikling.

Overskriftene i de tolv trinnene i foreldretreningsprogrammet er:

Streng Overblikk
Første streng Introduksjon, overblikk over nevroaffektiv utvikling og modeller, samt målsetning
Andre, tredje og fjerde streng Samspilsferdigheder ut fra sansninger og energinivåer: Synkronisering og rytmer, avstemning, feilavstemning og gjennavstemning.
Femte, sjette og syvende streng Samspilsferdigheder ut fra følelsesmessig avstemning: Følelsesmessig kommunikasjon, nonverbale dialoger, evne til felles oppmerksomhet og tilknytning
Åttende, niende og tiende streng Samspilsferdigheder igjennom mentalisering: Impulskontroll, omsorg for andre, selvtrøst, språk og utvikling av mentaliseringskompetanser.
Ellevte og tolvte streng Forelderens egenomsorg, og hva man gjør i belastende og stressfylte situasjoner. Tilbakeblikk og avslutning.

Mere Information om innholdet i foreldretreningsprogrammet finnes i en egen brosjyre om foreldretreningsmaterialet, som kan lastes ned på denne side.

Opplæringsforløpet

Opplæringsforløpet gir de kommende trenere en grundig innføring i bruken av det omfattende treningsmateriale som er utviklet til foreldretreningsprogrammet Foreldre på alle strenger – få musikken til å spille. Innføringen omfatter teori, gjennomgang an oppgaver samt personlig utprøvning av programmets øvelser og hjemmeoppgaver.

Der er maks 36 deltagere pr. samling.

Plan for opplæringsforløpet

Opplæringsforløpet består av fem dages undervisning fordelt på to moduler, som strekker seg over et halvt år. Den første modulen har en varighet på tre dager, den neste er 2 dager. Modulene ligger med ca. tre måneders mellomrom.

Det vil her være en fordel at treneren har testet deler av foreldreveiledningsforløpet med en gruppe foreldre, så man utvikler en viss erfaring i bruken av programmet mellom modulene.

Innhold i opplæringsforløpet

I modul I gjennomgås første del, og i modul II siste del av foreldretreningsprogrammet. På begge moduler gjennomgås alle programmets delelementer, og deltagerne trener dessuten selv på de kontaktferdigheder som treningsprogrammet omhandler.

Modul I:
Introduksjon til foreldretreningsprogrammet, samt gjennomgang av streng 1-6. Dette omfatter gjennomgang av videomaterialet, gjennomføring av øvelser og diskusjoner i forhold til hver enkelt streng.

Modul II:
Gjennomgang av streng 9-12. Dette omfatter gjennomgang av videomateriale, gjennomføring av øvelser og diskusjoner i forhold til hver enkelt streng. I denne modulen vil det dessuten være fokus på den konkrete utførelsen av foreldretreningsprogrammet med foreldre. Dessuten vil det være fokus på individuell praksis gjennom veiledning og dialog med deltagerne om deres erfaringer med å implementere og utføre programmet med foreldregruppene.

Om foreleserne

Anne Katrine Brøndmo
Anne Katrine norsk psykolog og er utdannet i USA. Hun har bakgrunn fra blant annet barne- og ungdomspsykiatrien og vært individuell- og gruppeterapeut, veileder, kursholder og klinisk leder ved et mor/barn kompetansesenter. I dag er Anne Katrine privatpraktiserende og utfører terapi med voksne og unge, samt jobber som sakkyndig for rettsapparatet og barnevernet gjennom mekling og utredning av familier og barn. Anne Katrine har tatt en etterutdanning i neuroaffektiv utviklingspsykologi med Susan Hart.

Anne Larsen
Anne er familieterapeut, udannet sosialpedagog, og har en etterutdannelse som småbarns-konsulent. Hun er sertifisert Theraplay-spesialist og ICDP–veileder. Hun har mange års erfaring i arbeid med barn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrekke arbeidet med familiebehandling og fosterfamilier. Anne har i dag selvstendig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløp og arbeider dessuten som veileder, foredragsholder og underviser. Anne har tatt en etterutdanning i neuroaffektiv utviklingspsykologi og er sertifisert av Susan Hart.

Betalings- og avbestillingsregler

Etter påmelding vil du motta faktura med påført beløp og betalingsfrist.

Du kan melde deg av kostnadsfritt senest åtte uker før kursstart. Melder du deg av mellom 8 uker og én uke før kursstart, belastes du med halv kursavgift. Avmelding senere enn 7 dager før kursstart belastes med full kurspris. Dersom du ikke har mulighet til å delta står du fritt til å overdra din kursplass til en kollega.

Påmeldingsskjema

Foreldre på alle strenger – få musikken til å spille – Oppstart januar 2019
Felter markert med (*) må utfylles.

Vennligst fyll inn alle deltagers navn og e-post, med én deltagers navn og email pr. linie.

Datoene for kurs er

1. Modul: 15. – 17. januar 2019
2. Modul: 8. – 9. april 2019

Alle kursdager: kl. 9.00 – 16.00

Sted

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4, inng A
1337 Sandvika

Pris

Prisen per. deltager for opplæringen:

12.000,- norske kr.

Prisen inkludere lunsj, kaffe og te, ettermiddagkake

I tillegge inkluderer prisen:

  • 1 stk. Trenings manual for foreldre på alle strenger
  • 1 stk. foreldre bok for foreldre på alle strenger
  • Personlig kode for streaming programmet med 12 filmklipp.

Overnatting er ikke inkludert.

PDF

Back To Top